Kadry i płace

kadry i płaceZakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Sporządzanie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych
 • Zgłaszanie pracowników lub zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Sporządzanie pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika
 • Monitorowanie terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Naliczanie wynagrodzeń i ich dokumentacja
 • Sporządzanie i elektroniczne przekazywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Korespondencja dotycząca egzekucji komorniczo-sądowych z wynagrodzenia pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji towarzyszącej zwalnianiu pracowników
 • Wyrejestrowywanie pracowników lub zleceniobiorców z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Sprawozdawczość zatrudnienia i wynagrodzeń